MAGYAR | ENGLISH 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | Tel.: (36)-52-512900/22480 | E-mail: keki.sandor@science.unideb.hu
 
kísérleti üzem
Friss információk Ösztöndíjaink

Welcome on the homepage of the Department of Applied Chemistry
We are very sorry, but this topic is available only in Hungarian

 

Dr. Sándor Kéki
head of the department, full professor

Az Alkalmazott Kémiai Tanszék a Természettudományi Kar 1949-ben történt megalakulása után néhány évig megfelelő helyiség hiányában elvileg csak formálisan létezett. A kezdeti időszakban, amíg a Tanszék saját helyiségeket és állásokat nem kapott a technológiai gyakorlatokat az 1951-52 tanévig a Szerves Kémiai Tanszék oktatói, az 1952-53 tanév I. félévében a Szervetlen Kémiai Tanszék oktatói vezették saját tanszékük laboratóriumaiban. 1952-ben a Tanszék 1 tanársegédi és 1 adminisztrátori állást kapott. 1953-ban a létszám további 2 fő oktatóval, továbbá 1 laboránssal és hivatalsegéddel gyarapodott. 1953. augusztus 1-jétől dr. Lutter Bélát nevezték ki egyetemi docenssé és tanszékvezetővé.
1967-től – dr. Lutter Béla tanszékvezető elhunytát követően – a Tanszék vezetésére dr. Szabó Vince egyetemi docens kapott megbízást.
Az Alkalmazott Kémiai Tanszék az elmúlt évtizedek alatt, mind összetételében, mind oktatási és kutatási profiljában jelentős változáson ment át. Meg kell jegyezni, hogy a Tanszék létszáma a 70-es években 17-20 fő között ingadozott, jelenleg 12 fő. Az akkori tanszékvezető dr. Szabó Vince 1983-ban nyugdíjba ment, majd 1 évig ideiglenesen dr. Makleit Sándor a Kémiai Intézet akkori vezetője irányította a Tanszéket. 1985-93 között dr. Kelen Tibor volt a tanszék vezetője, majd halála után nevezték ki a Tanszék élére dr. Zsuga Miklóst. Ő egészen 2008-ig irányította a Tanszékét, majd leköszönve átadta a helyét a jelenlegi tanszékvezetőnek dr. Kéki Sándornak.
Ezek a változások természetesen befolyásolták a Tanszék oktatási- és kutatási tevékenységét is.
Adress:   Alkalmazott Kémiai Tanszék
Természettudományi és Technológiai Kar
H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Telefon:   (36)-52-512900/22480
Fax:   (36)-52-348173
E-mail:   keki.sandor@science.unideb.hu
Institute of Chemistry:   www.chem.science.unideb.hu
Faculty of Science and Technology:   ttk.unideb.hu
University of Debrecen:   www.unideb.hu
 
Köszönetnyilvánítás
 
A Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 2009 évben a DE Alkalmazott Kémiai Tanszéke részére 10.000.000 Ft támogatást nyújtott a szakképzés fejlesztésének támogatására. A tanszék a támogatást a hallgatók gyakorlati képzését segítő eszközök beszerzésére fordította.
Köszönjük a támogatást!
© Debreceni Egyetem Alkalmazott Kémiai Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. | Tel.: (36)-52-512900/22480 | E-mail: keki.sandor@science.unideb.hu  
Array ( [p] => kezdolap [lang] => en )